Gode råd til anvendelse af Clickers

Opsamling på spørgsmål
Der er flere forskellige muligheder for at samle op på de svar, eleverne giver med deres Clicker. Blandt andet kan eleverne:
Diskutere deres svar med deres sidemakker.
Gå på jagt efter én med et andet svar end deres eget og forsøge at overbevise vedkommende om, hvad der er rigtigt.
Gennemgå listen over svar og finde ud af hvilke, der er rigtige og forkerte.
Forsøge at forklare hvad der er gået galt hos dem, der har svaret forkert.
Det viser sig, at være en rigtig god ide, at stille spørgsmålet igen efter denne aktivitet. Således kan de elever, der svarede forkert blive bekræftet i, at de har fået det rigtige, mens de elever der svarede rigtigt første gang kan se, at deres forklaring til de andre elever har båret frugt.

Typer af spørgsmål
Det nemmeste er at stille spørgsmål, hvor én blandt mange af mulighederne er den rigtige, men mange andre spørgsmålstyper kan give anledning til mere debat og eftertænksomhed blandt eleverne: Sortering efter en eller anden parameter (f.eks. sæt brøker i størrelsesorden) og spørgsmål, hvor man skal vælge blandt flere rigtige svar (f.eks. hvilke af en række funktioner der er voksende) vil normalt være en god katalysator for en faglig debat mellem eleverne.

Spørgsmål hvor det er muligt for eleverne at skrive tal og tekst vil naturligvis også åbne op for mangartede svar fra eleverne, men Clickers egner sig ikke til meget teksttunge svar (skriv ligningen for en ret linje er ganske udemærket, mens et spørgsmål i stil med: “Hvad kalder man en funktion, hvor f'(x) > 0 for alle x?” egner sig bedre til at blive stillet op med valgmuligheder).

Når eleverne er logget ind med navn
Kan man spare opråb i klassen – det fremgår af Clickers aktiviteten hvilke elever der deltog i modulet. Desuden undgår man på denne måde, at eleverne skriver andre navne end deres eget.